Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameAdmiral Erik Munk til Hjørne i Halland
Spouses
Birth1536/37, Seim, Tysnes, Norge
Deathaft 1607
Alias/AKAAnna Tronds, “Skottefruen”, "the Scottish Lady"
FatherKristoffer Trondsson (ca1500-1565)
Notes for Anna Kristoffersdatter (Spouse 1)
1560 forlovet eller g.m. den skotske jarlen James Hepburn av Bothwell

“1560 trolig forlovet med jarlen av Bothwell, og lot seg bortføre av ham mot løfte om ekteskap, men han forlot henne.”

“Var forlovet (noen mener gift) med den skotske jarlen James Hepburn av Bothwell. Han var som ung admiral på besøk hos sin eldre kollega i Danmark, og da han reiste fikk han Anna med seg. Men etter å ha brukt opp pengene hennes, forlot han henne i Holland.”

“Soga åt Anna Rustung er og eventyrleg og tragisk. Den vakre gjenta vart dåra av den kjende skotske Don Juanen grev James Hepburn av Bothwell. Han let henne i stikka og gifte seg seinare med den skotske dronningi Maria Stuart. Dronningi og jarlen vart jaga or landet. Skipet åt Bothwell rak inn til Karmøy, og det segjest at Anna møtte festarmannen sin att i retten i Bergen. Han døydde som statsfange på Dragsholm slott i Danmark. Anna åtte Ænes og budde der og på Seim til ho døydde i høg alder.”

Ænes (Edenes), Sunnhordland, Bergenhus len: Anne (Christoffersdotter) (Seims-ætten, Christoffer Trondssons ætt) 1578.

1565 reiste for å besøke skotske dronning Maria Stewart.
Var i Skottland senere, og var trolig en tid ved hoffet til skotske dronning Maria Stuart. Hun hadde tilnavnet "skottefrua", og det ser ikke ut til å ha vært brukt i nedsettende betydning.

1565 i Bergen som gjest i Trond Benkestok's datters bryllup

1567 Stevnet Jarlen av Bothwell som kom til Bergen som fange, og oppnådde skadeserstatning for hans brudte ekteskapsløfte.
(Under Fårevejle Kirke hvor James Hepburn av Bothwell er begravet står navnet Anna Rustung)

'Anna Rustung hade Aenes som adelig saedesgaard til 1604.
Hun levde fremdeles i år 1607 på Utstein kloster på Rennesøy.

Les mer her: http://www.home.no/torerlan/rustung.htm
http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listi...l=&spraak=#anker

http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Throndsen
Last Modified 17 Mar 2011Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt