Lasse & Anita
Lasse & Anita
Anita S. Johannessen
Introduction
Lasse and I started making this site in May 2000. The site will be updated regularly. Last update was in December 2023, and by then the index contained 108.000 individual names. Any corrections or additions will be appreciated.

If anyone finds personal information about themself on our pages that should not be available, please contact us and we will remove the information from the internet as fast as possible.

I also wish to acknowledge my grandaunt Karla Lysoeen Saervold, who commisioned a family tree. Without this tree, containing 4-500 of her ancestors, I would not even know where to start.

"To forget one's ancestors is to be a tree without a root."
- Chinese Maxim -

---

Denne siden begynte Lasse og jeg å lage i mai 2000. Siden vil kontinuerlig bli oppdatert - sist oppdatering var i desember 2023. Listen inneholder 108.000 navn. Har du noe å tilføye tar vi imot alle innspill med takk.

Personer som finner seg selv i basen vår med fullt navn og eventuelle personopplysninger, som ønsker at disse ikke skal være offentlig tilgjengelig, bes ta kontakt med oss, så skal vi fjerne opplysningene fra nett så fort som mulig.

Jeg ønsker også å takke min grantante Karla Lysøen Særvold. Hun fikk laget et slektstre med ca 4-500 personer direkte bakover på sine foreldre, og uten dette hadde jeg aldri kommet i gang.

"Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot."
- Kinesisk ordspråk -

Anita S. J.
Contents
Contact