Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameSamson Larsson Espeland
Spouses
Birth1684
Death1784
FatherBørje Larsson Brattebø (ca1636-1713)
MotherBrita Didriksdatter Handegård (ca1642-1692)
Notes for Samson Larsson Espeland
Døde i krigen.

Samson var trolig med i den Store nordiske krig, 1700-21, mellom Danmark-Norge, Sachsen-Polen, Russland m.fl. på den ene side og Sverige under Karl 12 på den andre. Karl 12 slo straks Danmark (fred 1700), deretter Russøamd (Narva 1700), og tvang etter et glimrende felttog den polske konge til kapitulasjon (1706). 1709 rykket Karl 12 inn i Russland, men led et knusende nederlag ved Poltava s.å. Sverige slo tilbake et dansk angrep på Skåne (1710), men måtte kapitulere i Tønning (1713). Til erstatning for de tapte østersjøprovinsene prøvde Karl 12 i to felttog (1716-17 og 1718) å erobre Norge, men mislyktes og falt ved Fredriksten. Sverige mistet i denne krigen sin stormaktstilling; Russland ble den ledende makt i Nord- og Øst-Europa.
Notes for Magdeli Malene Bergesdatter (Spouse 1)
Hun hadde fem barn.
Last Modified 9 Apr 2004Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt