Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameSvein Janson Skeie
Birth1689, Skeie, Kvam
Death1762
OccupationLegdsmann for det militære
FatherJan Sveinson Skeie (1657-1744)
MotherMarita Nilsdatter Skeie (1648-1728)
Spouses
Birth1689
FatherKnut Mikjellson Nesthus (1663-1728)
Marriage1711
ChildrenSigrid Sveinsdatter (Died as Child) (1712-1713)
 Olav Sveinsson (1714-)
 Jan Sveinsson (1717-1808)
 Marita Sveinsdatter (1719-1801)
 Sigrid Sveinsdatter (Died as Infant) (1723-1723)
 Knut Sveinsson (1724-1769)
 Svein Sveinsson (1726-)
 Sjur Sveinsson (Died as Child) (1728-1729)
 Steingrim Sveinsson (Died as Infant) (1730-1730)
 Sjur Sveinsson (Died as Infant) (1730-1730)
 Anna Sveinsdatter (Died as Infant) (1732-1732)
 Nils Sveinsson (1733-)
Notes for Svein Janson Skeie
Svein tente i ungdomen hjå major v. Pheil, og vart skriven som soldat i 1712. I 1713 fekk han skøyte på den luten som bestefaren hadde styrt av Skeie, og i 1727 løyste han ut sine medarvingar til det handre, so han no sat med heile Nitun samla. I 1739 gjorde ein ættling etter Steingrim Nilson, Steingrim Sjurson Bjørke, odelssøksmål på Trettelaupen som farfaren hadde hatt, men var for seint ute. Det var då hevda odel også på den luten. Svein vart svært tunghøyrd på sine gamle dagar. Han skilde seg med garden på Skeie og flytte til Reistveit som han hadde kjøpt. Han var meir fredsæl av seg enn både fyremennene og ettermennene sine på Skeie og sat godt i det. I mange år var Svein legdsmann for det militære.

(Kvam, Skeie 181d)
Notes for Brita Knutsdatter (Spouse 1)
(Kvam, Tveit V. 139b)
Last Modified 11 Sep 2004Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt