Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameLauritz Christian Kielland
Birth3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway
Death7 Jan 1861, Stavanger, Rogaland, Norway
OccupationBoktrykker
FatherJan Kielland (1769-1813)
MotherAnna Dorothea Kruse (1771-1847)
Spouses
Birth12 Aug 1809, Stavanger, Rogaland, Norway
Death13 Aug 1848, Stavanger, Rogaland, Norway
FatherMorten Henrik Kielland (1770-1826)
MotherAnna de Rytter (1770-1833)
Marriage16 Sep 1835
ChildrenAnna Dorothea (1836-1902)
Birth20 Dec 1821, Bergen, Hordaland, Norge
Death28 Mar 1908, Væggerløse, Danmark
Married NameKielland
FatherSøren Munch (1774-1865)
Marriage3 Sep 1850
Notes for Lauritz Christian Kielland
“Etter å ha blitt utdannet i faget hos boktrykker Grøndahl i Christiania opprettet han et boktrykkeri i Stavanger og drev forlagsforretning.
På hans forlag utkom en mengde religiøs litteratur, såsom en flerhet av Luthers skrifter, huspostiller, salmebøker og lærebøker i religion, samt misjonsskrifter.
Han begynte 4. oktober 1833 å utgi "Stavanger Amtstidende". Den utkom i begynnelsen kun en gang i uken, og fra 1842, da bladet hadde fått navnet "Stavanger Amtstidende og Adresseavis", to ganger ukentlig. Senere ble det dagblad. Det ble stedse redigert i konservativ retning.
Boktrykker Kielland bodde på eiendommen "Bergene" i Stavanger. Eiendommen var ved testamente 1. august 1822 kommet i hans svigerfar Morten Henrik Kiellands besittelse, i hvis hustrus slekt den hadde vært siden 1745. Ved skifte etter ham 1834 ble "Bergene" utlagt til hans fire barn, hvorav de tre i 1847 solgte sine andeler til svogeren L.C. Kielland. Eiendommen er fremdeles i etterslektens besittelse, men er for den største del oppstykket til byggetomter som er frasolgt.
Som følge av boktrykker Kiellands sykdom oppholdt han og hans andre hustru seg to ganger lengere tid i syden.” Kilde: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~kielland/slekt/per00908.htm#0
Notes for Mette Johanne Colbjørnsen (Spouse 2)
“Datter av overtollbetjent Søren Munch, f. 28. mars 1774, d. 29. august 1865, g. 18. oktober 1811 med Dorothea Catharine Wandal Randulf Bull, f. 28. oktober 1780, d. 17. januar 1861.
Etter sin manns død fortsatte hun hans forretning i Stavanger under firma "L.C. Kiellands Enke".”

Kilde: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~kielland/slekt/per00910.htm#0
Last Modified 10 Jan 2007Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt