Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameElisabeth Catharina von Brueneck
Birthca 1692
Death1755
FatherCaspar Georg von Brueneck (ca1655-1714)
Spouses
Birthca 1697
Deathca 1753
OccupationLøytnant
FatherOle Halversen Landsvig (ca1663-1750)
ChildrenKaren Dorthea (ca1718-1792)
 Cathrina Margretha (ca1722-1788)
 Margrethe Maria (ca1727-1798)
Notes for Jacob Olsen (Spouse 1)
Jacob Olsen Landsvig er nemnd i manntalet i 1701 som 4-åring. Vi må då tru at han var fødd rundt 1697. Han var son til Ole Halversen Landsvik (ca. 1663-1750), og arva 18 merker smør i Landsvik ved skiftet etter faren 17. november 1750. Kyrkjebøkene for Manger gjekk tapt i ein brann i prestegarden i 1759, og det gjer det vanskelegare å finne sikre opplysningar for åra før brannen. Men vi skjøner at Jacob Olsen og Elisabeth Catharina hadde gifta seg tidleg.  I det militære manntalet datert 23. mai 1716 står det om Jacob Olsen at han var ”forpagter på Kleppestad haver Madam Bryneks datter”. Då var han ikkje meir enn 19 år gammal. Truleg var kona atskillige år eldre.

Kilde:
http://da2.uib.no/asp/radoy/index.asp?fil=artiklar/nedrebo01
Last Modified 29 Nov 2005Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt