Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameHans Hansen Børve
Birth1667, Børve, Kvam
Death1721, Øvre Vik, Kvam
FatherHans Hans Clementsen (-1680)
Spouses
Birth1668, Nedre Vik, Kvam
Death1706, Øvre Vik, Kvam
Marriage1693, Kvam
Notes for Hans Hansen Børve
Øvre Vik 8: Nilsagarden (Vadvollen).

Hans kom til Vik i lag med mori som vart attgift dit. Han arva ein lut i Vik etter faren og kjøpte noko av presten Gelmeiden i 1699. Dessutan bygsla han hjå Halsnøy det som stykfaren hadde hatt tilslutt. Hans var velstandsmann og som son etter futen hadde han vel ein viss posisjon i bygdi. Han hadde og fleire tillitsyrke i fyrstingi, soleis vart han kost. lensmann etter Samson Råen i 1707, men det gjekk ikkje av visse grunnar, for Hans Hanson hadde sine bolkar då han ikkje var heilt med seg sjølv, og verre og verre vart det med åri. Han vart folkesky, stengde seg inne, las og grubla, og ein sundag etter å ha vore i kyrkja, gjekk han stad og enda livet sitt idet han hengde seg i smia. Han etterlet seg i arv 490 rdl., derav mykje sylvsaker som delvis var arva etter bestefaren hr. Torlak i Vikøy.
Notes for Marita Eiriksdatter (Spouse 1)
Fem born, dei to som levde opp drukna 18. mai 1722.
Last Modified 9 Oct 2004Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt