Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameOdre Lydersdatter
Birth1765
Death1828, Førde, Sunnfjord
Alias/AKAEdel (Ædel Dorothea Dieche)
Spouses
Birth1759, Bergen, Hordaland
Baptism1 Nov 1759, Domkirken, Bergen, Hordaland, Norge
Death1821, Vaagene, Kinn
OccupationBeboer og bruger gaard og er giestgiver på Waagene
Alias/AKAFalk, Petter Falch Vaagene
FatherJohannes Hansen Falch (1718-1783)
ChildrenFransiska Marie Dorothea (1792-1868)
 Johanis (Foster) (ca1792-)
 Hans Arentz (1796-1874)
 Lydia Christine (1808-1850)
Notes for Odre Lydersdatter
Skiftet ble åpnet 25. april 1829 på Falkensteen. Edel Falch etterlot seg sønnene Hans Arentz Falch og Jens Wormm Nagel Falch, samt døtrene Franziske Marie, gift med lensmann Falk, Ingeborg Cathrine Nagel Falch, 26 år og ugift, Johanne Marie Falck, 24 år, og Lydia Christine Falch.

Lensmand Falch la fram regning på 71-3-19, og boets beholdning var 62-0-2, 'som tillægges Lensmand Falch for hans Fordring'. Det er ikke gitt inventaroversikt i skifteprotokollen, men det ble auksjonert bort gjenstander for 69-2-0, slik at det i auksjonsprotokollen vil være en oversikt over disse gjenstandene. Skiftet ble sluttet 29. oktober 1831.
Notes for Peter (Spouse 1)
Peter Falch havde det meste af sit virke på Svanøen, først som skriverkarl for Jens Worm Nagel ejer af Svanø Hovedgård i perioden 1769 – 1788. (En tid var Peter Falch fogedfuldmægtig i Førde hos fogeden Nikolai Lambrechts 1789-1809, foged over Sunnfjord og Nordfjord. I den periode boede han på fogedgården Bruland i Førde). Han skulle også have varetaget Christiane Margrete Nagel ( enke efter J.W.N) og Herman Dietrich Janson’s interesser på svanøen til 1804.

Kilde 1801-tellingen for Kind:
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?s...le=true&spraak=n

Brev til amtmanden, I april 1809 fra Peter Falch, gæstgiver i Vaagene, Sunnfjord.
I forbindelse med Napoleons magtbehov og den dansk-norske kongens arrangement i konflikten skrev amtmændene i 1807 til betroede mænd langs kysten om at være på vagt og gøre deres bedste for at forsvare landet.
I april 1809 svarede Peter Falch, gæstgiver i Vaagene, Sunnfjord at han ville “med Sand Redebonhed og Nidkiærhed tage det paa sig---at finde Anstalter til SøeKystens Forsvar mod Fiendtlig Forehavende”

Han havde det meste af sit virke på Svanøen, først som skriverkarl for Jens Worm Nagel ejer af Svanø Hovedgård i perioden 1769 – 1788. (En tid var Peter Falch fogedfuldmægtig i Førde hos fogeden Nikolai Lambrechts 1789-1809, foged over Sunnfjord og Nordfjord.

Peter Falch skulle formegentlig før Nikolai Lambrechts blev foget i 1789 have været konstitueret som foged.
Last Modified 8 Aug 2004Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt