Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameSynneve
Birth1601
Death1686
Spouses
Deathca 1630
OccupationLensmann i Mjelde skipreide 1626/27-1630/31
Marriageca 1625
ChildrenNils Nilsen (1622-1715)
Deathca 1635
Marriageca 1631
Deathbef 1670
Marriageca 1637
ChildrenJens Hansen (1643-1717)
 Ole Hansen (1644-1685)
 Rasmus (1649-)
Notes for Synneve
Enkja nemnd brukar 1635 / 36-1637, og kona til Hans i 1645. Synneve er og nemnd som “Nils Rønhovdes moder” ved gravleggjinga i 1686.
Notes for Nils (Spouse 1)
Nemnd 1611-1630/31.

Det første giftemålet er bare truleg - på grunn av aldersforskjellen mellom Nils og Synneve. Nils kan og ha gift seg med ei (eldre) enkje med gardsbruk. Dette må i så fall ha vore enkja etter forrige brukaren.
Notes for Rasmus (Spouse 2)
Nemnd 1631 / 32-1634 /35
Notes for Hans Guttormsen (Spouse 3)
Nemnd 1637 / 38-1664.
Last Modified 15 Jun 2004Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt