Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameMarta Rasmusdatter Angelskår
Birth1678
Death1748
FatherRasmus Olsen (1646-1705)
MotherAnna Larsdatter (1648-1722)
Spouses
Marriage1706
ChildrenNils Johannessen (1707-1740)
 Rasmus Johannessen (1709-1710)
Birth1686
Death1747
Married NameAngelskår
Marriage1721
ChildrenBrita Johannesdatter (1721-1785)
Notes for Marta Rasmusdatter Angelskår
Tjenestefolk i 1711 er:

Barbru Rasmusdatter Angelskår (35h)
Ole Rasmussen Angelskår (35f)
Notes for Anders Olsen (Spouse 1)
(Mosevoll 25c)

I 1711 er Anders nemnd utkommandert soldat. Ein kan ikkje finna han avliden på Angelskår.
Notes for Johannes Nilsen (Spouse 2)
Johannes Nilsen er nemnd som Angelskår ved giftarmålet, men førebels ukjent kvar han i virkeligheten kom frå.
Last Modified 18 Feb 2003Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt