Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameMargrete Svalesdatter
Birthca 1360
Deathca 1448
FatherSvale Ølversson (~1310-1363)
Spouses
Birth1359, Oslo
Deathca 1395, Bergen
OccupationKongeleg umbudsmann i Bjørgvin 1375. (Bergen)
Alias/AKAHerr Joenn Smør Haluardso
FatherHallvard Jonsson Smør (ca1310-~1395)
MotherØlversdatter Rømer (1329-1391)
ChildrenSvale Jonsson (1389-1442)
 Gaute Jonsson (~1395-1442)
Birth1330
Death1407
OccupationN.R.R, lagmand, riksråd
Alias/AKAErlend Bonde i Losna
MotherIngebjørg Erlendsdatter (ca1295-1332)
ChildrenEindride Erlendson (1380-1452)
 Sigrid Erlendsdatter (ca1370->1423)
Notes for Margrete Svalesdatter
NB! (tvilsom identitet) (NN Svalesdatter)
Notes for Jon Hallvardsson (Spouse 1)
Lever i 1310.
Nevnt i 1375 Bergen.

Det er ikke mye vi vet om forfedrene til Jon Hallvardson Smør. Men en del spekulativ litteratur som trekker linjene dels tilbake til Erling Skakke og Sigurd Jorsalfar og dels til lendmannen Hallkjell Jonson Huk og Orkenøyjarlene, har tradisjonelt vært godt lesestoff blant slektsinteresserte med sans for middelalderen. - Når det gjel der Jon Hallvard sons mor, dvs. Hallvard Jonsons kone, så het hun i følge Leistad NN Ølversdotter. Samtidig synes Leistad å konstatere at vi i dag ikke vet noe om denne Ølver eller hans forferdre. Ellers er det riktig i denne innledningen også å vise til Geirr I. Leistads drøftelse av Smør-navnet der han konkluderer med at navnet var et personlig <tilnavn> og ikke et slektsnavn. Kilde: VFS.
Notes for Erlend Filippusson (Spouse 2)
Sogn, Kyrkjebø, Osland 65
Budde venteleg på Losna.

Vi vet ikke hvem han var gift med. Gerh. Munthe gjettet i sin tid på NN Rømer, Yngvar Nielsen på ei datter av Audun på Slinde. Mer om disse forholdene i kap. 7 om Aga/Byre. Kilde: VFS.
Last Modified 12 Oct 2010Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt