Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameJohan Fredriksen Garmann, Half 9C11R
Birthca 1580, Haderslev, Danmark
Deathbef 1657, Kongsberg, Norge
OccupationKongelig providitør ved sølvbjerget i Haderslev50
MotherMagdalena
Spouses
Birthabt 1585
Death12 Feb 1657, Bragernæs
Alias/AKAReiminc, Bodil Reiminch, Bodil Hermannsdatter Reimnich
FatherHerman Reinminchs (ca1550-1598)
MotherMargrethe Schumacher (ca1560-1635)
Marriageca 1605, Danmark
Notes for Johan Fredriksen Garmann
Frederik II hadde som elskerinne Anna Hardenberg, som var datter av hoffsjefen ved Malmøhus slott, dit Fredrik var sendt som ung for å lære å "holde hoff". Johan kan være sønn i dette eller et annet illegitimt forhold.

Til Norge i 1628. Han forlot Danmark på grunn av de keiserlige innfall i Danmark under Wallenstein i året 1627. Han dro med sin familie til Malmø, hvor han under sitt opphold fikk en kgl. tillattelse til med hustru, barn og svoger samt skip og gods å reise til Kristiania eller annetsteds i Norge, hvor han ønsket å nedsette seg.

(Nevnt som uekte sønn av Frederik II av Danmark.)
Halvbror til Kristian IV av Danmark.

(Der findes en bog der hedder "Slægten Kjeldsen fra Vittrup, Børglum Sogn: Om Kjeld Madsen, født 1823, og hustru deres forfædre og efterkommere".
 
I bogen fortælles der mere om Johan Garman og om hans rejse til først Sverige og senere Norge om om hans arbejde ved Kongsberg Sølvværk. Der står at han blev gift med Bodil Hermannsdatter Reimnich.)

---
Norsk slekt innvandert fra hertugdømmene. Eldste kjente stamfar er Johan G. (ca 1580-1651), som var rådmann i Haderslev, men flyttet til Norge 1628 med leidebrev fra Christian 4. og slo seg ned som kjøpmann på Bragernes. Senere ble han faktor ved Kongsberg sølvverk. Den nålevende slekt stammer fra hans sønnesønns sønnesønn, sorenskriver Johan G. (1717-1870). Herman G. (1612-1674), embedsmann av dansk ætt, utdannet i Tyskland, kom til Norge 1630 som underskriver på Akershus hos stattholderen Christoffer Urne, tollskriver i Bergen 1636, borger i Bergen 1648, rådmann samme år, byens første magistratspresident 1675, stor jordegodseier, var bosatt på Store Sandvikens gård. Johan Henrik G. (1673-1748), f i Aker, oberst og godseier, arvet 1701 gårdene Vestre Grefsen og Hovin i Aker, kom ved giftermål 1718 i besittelse av Frogner, Øvre Blindern, Søndre Tåsen, asle og Åsen, var bosatt på Hovin. Litt.: Norsk slektskalender II (1951) s. 97-104. Kilde: http://www.vigerust.net/lexikon/lexikon_slekter_g.html
Last Modified 15 Dec 2005Created 6 Feb 2021 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt