Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameChristen Palleson Trane
Birth1586, Rennesøy, Rogaland
Death1646, Høyland, Sandnes
OccupationSognepr. Høyland (1647-49) og Gand
FatherPalle Christenson Trane (~1537-1584)
Spouses
Birth1582
Alias/AKADorothea Baltzersdatter
ChildrenPalle Christenson (1607-1683)
 Dorothea Christensdatter (ca1614-1693)
Notes for Christen Palleson Trane
Etterslekt på Jæren.
Notes for Dorthea Balsarsdatter (Spouse 1)
Faren?: Batltzer Hemmingen Skonck.

Tab. 1.
XIV. HEMMING NN, han är måhända identisk med Hemming Eriksson som
levde söndenfjelds i Norge 1613 och ägde del i Fäste och Gillsta i
Hackås i Jämtland (Räfsten 1613, s 27), se avd II, Ope-ätten, tab 19.

Barn:
1. Baltzer Skonck 1590-1648, föreståndare. Se tab. 2.
2. NN Hemmingsen, omnämnd 1648

Tab 2.
XIV. BALTZER HEMMINGSEN SKONCK eller SCHUNCKE (son av Hemming NN, tab.
1), d i Kristiania 1648 begr 14/5, - byskrivare i Oslo 1622
(Herredagsdom 1622 30/7), hospitalsföreståndare i Gamlebyen. Efter
hans död omtalas hans bror och omyndiga barn, "at de tvende drenge
Börn om mulig maatte forhjelpes hos godt folk at ærlaage deris ophold
formedelst deris egen fattig vilkor, efter di morbrodereren udi
Danmark det 3:die pigebarn have tagit til sig". Gift m NN, vars bror
levde i Danmark (NPHT III, s 419). Axel Kielland har menat att Dorthea
Baltzersdtr, fränka till Zacharias Joensen Skancke i Seljord, var en
sannolik dotter av Baltzer Schonck (Kielland, s 216), hon bør ha varit
född omkr 1590, medan Baltzer Sckoncks barn är födda omkr 1630-40, av
vilket vi kan dra den slutledningen att han inte kan ha varit hennes
far. Jfr. avd I, Sandneslinjen, tab. 2.

Barn: (Jonasen, J., NST XIV, s 279f)
1. Nicolaus Skonck, d i Kristiania 1654 begr 14/10 "en skoleperson"
2. Adam Skonck, känd i Kristiania, Gamlebyen 1655

----

The author concludes that Dorothea couldn't have been the daughter of
this Baltzer.
Last Modified 22 Oct 2006Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt