Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameTorstein Skogen
Spouses
Unmarried
Notes for Torstein Skogen
Torstein er fyrste mann som me finn nemnd på Skogen 1. Han var brukar i 1657, og ved krøterteljingi det året hadde han 4 kjyr og 2 ungbeist på båsen. Det er mykje truleg at Torstein er mannen som hev rydja garden frå nytt av, men den store buskapen i fjoset hans 1657 tyder på, at han hev havt bruket i fleire år fyrr den tidi. Når han ikkje fyrr er nemnd i skattelistone, so kjem det truleg av at han var skattefri som rudningsmann.
Last Modified 4 Dec 2002Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt