Lasse & Anita - Person Sheet
Lasse & Anita - Person Sheet
NameHelle Marie Christiansdatter Grønbech
Birth1719, Moss, Østfold, Norway
Death16 Jan 1803, Moss, Østfold, Norway
Spouses
Birth16 Sep 1699, Schwaben, Bavaria, German
Death26 Oct 1763, Oslo, Norge
ChildrenChristian (1745-1809)
Notes for Georg Michael (Spouse 1)
Døderlein, Georg Michael. - F. 29/9 1699. - Prestesønn fra Sehringen i Schwaben. - Landmåler i Sachsen-Weimar. - U.off. ved brigader Schönroths regt. - Siden uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Kar. verkbase i Norge 14/10 1733. - Virk. verkbase 19/3 1734. - Underkondukt.s kar. 20/1 1738. - Virk. underkond. 7/3 1740. - Kpt. og chef for 1. Akh. garn.komp. og "Informator udi Mathematiquen" ved den fri Matem. Skole i Kr.ania ved dennes oprettelse 16/12 1750. - Død 26/10 (25/10?) 1763 i Kr.ania. - Gift: 1) med Sofie Methea Holck, døpt i Trondhjem 2/12 1713, begr. i Kr.ania 20/1 1740, datter av artill.maj. Ole Boyesen Holck og Antoinette Augusta Lorentz. - 2) 25/4 1744 på Moss med Helle Maria Grønbech, f. ca. 1719, død 16/1 1803 i Kr.ania 84 år gl., efter noen og tyve års blindhet, datter av Christian Grønbech og Marie Pedersdatter Hess. - Hun søkte som enke 16/2 1782 om pensjonsforhøyelse. - Andragendet blev gjentatt 3/7 1790. - Hun fikk 11/1 1764 konsesjon på å hensitte i uskiftet bo med sin stedsønn konduktør Michael Sundt Døderlein og sine 3 umyndige barn. -

Kilde: Ovenstad, Olai: Militærbiografier Den norske hærs officerer 1628-1814 (Oslo 1949) Bd. 1 s. 259.

Store Norske Leksikon;
Döderlein, norsk slekt, opprinnelig fra Weissenburg i Bayern (sør for Nürnberg), hvor den kan følges tilbake til ca. 1500, og hvor bytårnet fortsatt kalles Döderleinsturm. Slekten kom til Norge 1730 med kaptein Georg Michael Döderlein (1699–1763), som ble den første bestyrer av Den frie mathematiske skole (nå Krigsskolen) i Oslo. Sønnen Michael Sundt Döderlein (1740–86) ble lærer ved Krigsskolen i 1765 med tittel av professor, og var dessuten hovedstadens politimester fra 1778. En yngre sønn, Christian Döderlein (1745–1809) var hører ved Christiania latinskole. Den nålevende slekt stammer fra ham.
Last Modified 6 Oct 2019Created 1 Jun 2020 using Reunion for Macintosh
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt