Person Sheet


Name Kong Harald 1 Hårfagre av Norge
Birth ca 858
Death ca 933, Rogaland
Burial Hauglagt på Haug ved Karmsund
Occupation Norges konge 872-930
Alias/AKA Harald I Fairhair of Norway
Father Kong Halvdan Gudrødson Svarte (797-860)
Mother Dronning Ragnhild Sigurdsdatter
Spouses
1 Åsa Håkonsdatter
Alias/AKA Åsa Håkonsdottir
Father Håkon Ladejarl Grjotgardson Jarl (855-900)
Marriage 933
Children Guttorm Haraldson
  Halvtan Haraldson (Twin)
  Halvtan Haraldson (Twin)
  Sigfred Haraldson
2 Åshild Ringsdatter
Father Kong Ring Dagsson fra Ringerike
Children Dag Haraldsson
  Ring Haraldsson
  Gudrød Skirja Haraldsson
  Ingebjørg Haraldsdatter (ca870-)
3 Gyda Eiriksdatter
Birth Hordaland
Alias/AKA Ericsdottir
Father Kong Eirik fra Hordaland
Children Ålof "Årbrot" Haraldsdottir (875-)
  Rørek Haraldsdottir
  Sigtrygg Haraldsson
  Frode Haraldsson
  Torgils Haraldsson
4 Svanhild Øysteinsdatter
Father Øystein Jarl
Children Ragnar Rykkel Haraldsson
  Bjørn Farmann Haraldsson (-927)
  Olav Geirsteadelf Haraldsson
5 Snøfrid Swasisdottir
Alias/AKA Snowfair, Svåsedatter
Father Svåse Finne
Children Halvdan Haraldsson
  Gudrød Haraldsson
  Sigurd Haraldsson
  Ragnvald Haraldsson
6 Dronning Ragnhild Ericsdottir den Mektige
Birth Danmark
Occupation Dronning av Norge. Dansk kongsdatter
Father Kong Eirik II Eiriksson i Jylland
Children Eirik 1 Blodøks (ca885-954)
7 Tora Mostrastong
Birth Moster, Bømlo
Alias/AKA Tora Mosterstong, Thora Mostaff
Unmarried
Children Håkon 1 den Gode Adalsteinsfostre (Illegitimate) (ca920-ca959)
Notes for Kong Harald 1 Hårfagre av Norge
Harald Hårfagres saga 3, 20, 21, 25, 38
iflg H H saga var Harald 80 når han overlot makten til sønnen Eirik i ca 930, og levde i tre år etter det.
-
Harald Hårfagre var bare 10 år da faren døde. Harald samlet Norge til ett rike etter en rekke slag forskjellige steder i landet, det siste i Hafsfjord, like ved Stavanger lufthavn, Sola. Harald døde ca 940, over 80 år gammel. Kilde “Braathens Safes kongerekke”
-
I sagatradisjonen regnes Harald I Hårfagre (ca. 865 - ca. 933) som den første rikskongen i Norge. Ti år gammel skal han ha tatt over kongedømmet etter sin far, Halvdan Svarte, som druknet under kjøring over isen på Randsfjorden. Faren var småkonge i Vestfold og Oppland, men den unge Harald skal i følge sagaen ha bestemt seg for å samle Norge til ett rike. Under sønnen, Håkon I Haraldsson (Adelstensfostre) (ca. 920-960) skjedde de første forsøk på en organisatorisk rikssamling ved utviklingen av et felles kystforsvar, leidangen. Kristningen av Norge og arbeidet med å skape en nasjonal kirke under Olav II den Hellige (995-1030) hadde en klart rikssamlende funksjon.


-
Harald Hårfagre (ca 865–ca 933)
Harald var sønn av Halvdan Svarte, som var konge over Vestfold og Oppland. Det var mange konger i Norge, men Haralds slekt var sterkest, blant annet fordi de nedstammet fra Ynglingene, og dermed fra selveste Odin. Harald arvet store områder, og han vant flere slag som gjorde ham til konge over størsteparten av Norge. Det avgjørende slaget sto i Hafrsfjord. Når slaget sto, vet vi ikke sikkert, men det var en gang mellom 872 og 900. Fra da av og fram til han døde rundt 933, styrte han Norge med hard hånd, men hadde aldri fullstendig kontroll over hele riket. I kongesagaene er det mange historier om Harald. Mest kjent er den om at han lovet den vakre Gyda at han ikke skulle klippe håret før han hadde samlet Norge til ett rike. Gyda ville ikke gifte seg med noen småkonge! Harald var litt av en kvinnebedårer og hadde mange barn, med forskjellige kvinner. Hvor mange vet vi ikke. Mange slektsforskere i Norge i dag ender opp med å finne ut at de stammer fra den godeste Harald. Å spore slekta si så langt tilbake er imidlertid nesten en umulighet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fairhair_dynasty
http://www3.dcs.hull.ac.uk/cgi-bin/gedlkup/n=royal?royal05420
Notes for Åsa Håkonsdatter (Spouse 1)
Fra Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga:
17. ... Nå tok han (Harald Hårfagre) til å få barn; han og Åsa hadde disse sønnene: Guttorm , som var eldst, Halvdan Svarte og Halvan Hvite - de var tvillinger, den fjerde het Sigfred . De vokste alle sammen opp i Trondheimen med heder og ære?.
Notes for Snøfrid (Spouse 5)
Samisk
Notes for Tora (Spouse 7)
av Horda-Kåres ætt fra Moster iflg Snorre
Last Modified 15 Jun 2009 Created 12 Sep 2011 using Reunion for Macintosh

Contents · Index · Surnames · Contact · Web Family Card
© A. S. Johannessen & L. Haegland. Main page: http://www.look.no/anita/slekt